“Gemeenteraad Rijssen-Holten wil beter toezicht op zorg”

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor tal van zorgtaken en jeugdhulp. Ze focussen daarbij vooral op de kosten en efficiënte inkoop. Maar hoe zit het eigenlijk met de kwaliteit van de geleverde zorg? Dat vraagt het CDA in Rijssen-Holten zich af. CDA-raadslid Erik Wessels: „Helaas is er door de veertien Twentse gemeenten onvoldoende geborgd dat er kwaliteitstoezicht plaatsvindt op de geleverde zorg. Met andere woorden: het is niet inzichtelijk of de zorgverleners de zorg op een juiste manier verlenen.”

 

Niets geregeld

Volgens Wessels houden andere gemeenten dit toezicht via eigen ambtenaren of de GGD, maar hebben de Twentse gemeenten nog helemaal niets geregeld. „Binnen de de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdzorg wordt zorg en ondersteuning verleend aan mensen in kwetsbare posities, met een handicap, psychische klachten of een onveilige thuissituatie. Onze inwoners moeten er op kunnen vertrouwen dat de geleverde zorg kwalitatief goed is. Gemeenten zijn hier verantwoordelijk voor.” Het CDA dient hiervoor een motie in bij de raad.

Volgens wethouder Ben Beens wordt er wel degelijk al steeksproefgewijs getoetst. „Maar dat gebeurt nu nog passief. We zijn in gesprek met de andere Twentse gemeenten om het toezicht op de kwaliteit van de zorg beter te regelen. Het voorstel daarvoor staat al op papier. We nemen daar in 2017 een besluit over.”

Overbodig

Beens vindt de motie daarom overbodig. Toch steunt de gemeenteraad, zo blijkt, unaniem de oproep van het CDA om een betere kwaliteitscontrole te organiseren. Bij voorkeur in Twents verband, maar als dat niet lukt moet Rijssen-Holten dat maar alleen doen.

Bron: http://www.tubantia.nl/regio/reggestreek/rijssen-holten/gemeenteraad-rijssen-holten-wil-beter-toezicht-op-zorg-1.6793311